Účtovná kancelária TaxEkon   -   Jednoduché a podvojné účtovníctvo   -   Mzdy a personalistika   -   Ekonomické poradenstvo 
 

Účtovná kancelária TaxEkon s.r.o.

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre malé  i vežké firmy.

 

TaxEkon s.r.o.
IČ DPH: SK2022551421
IČO: 44 017 065
Kutlíková 17/a
12.poschodie
852 50 BRATISLAVA
FAX:02 4463 3426

 

Konatež:
Monika Potočková
TEL:0908 795 992
FAX:02 4463 3426